Navigácia

Obsah

Bohoslužby v obci

 

 

Deň

Dátum

Čas

Poznámky

Pondelok

15.04.2019

 

 

Utorok

16.04.2019

17:30 - sv. omša

+Anna, +Adam, +Mária

/sacr.famulus/

 

Streda

17.04.2019

 

18:00  - večeradlo

Zelený

Štvrtok

18.04.2019

Pamiatka Pánovej večere

18:00 - sv. omša

+Ján, +Jozef, +Anna

/Gbúrová/

 

Veľký

Piatok

19.04.2019

8:30 - ranné chvály v kostole sv. Františka

8:45 - odchod ku krížu na Chotár

9.30 - krížová cesta na Chotári

13:30 - obrady utrpenia a smrti nášho Pána

- uloženie Sviatosti Oltárnej do Bož.hrobu + poklona k Sviatosti až do vigílie zmŕtvychvstania Pána

 

Biela

Sobota

20.04.2019

17.00 - požehnanie veľkonočných jedál = odloženie Oltárnej sviatosti = večerné chvály

19:00 - vigília Pánovho zmŕtvychvstania

 

Veľkonočná

Nedeľa

21.04.2019  

09:00 - sv. omša

Veľká noc Pánovho zmŕtvychvstania

/pro populo/