Navigácia

Obsah

Komisie obce Hervartov

 

Povodňová komisia:  
predseda:     -    Miroslav Mackanič
členovia:        -   Ján Šoltys
                             Marcel Štibrich
                             Jozef Kundrát
 
Komisia pre financie a pre výstavbu a regionálny rozvoj obce:
predseda:     -    Jozef Gambaľ 
členovia:        -    Ján Šoltys
                              Jozef Klesik
          
Komisia pre šport a kultúru:

predseda:     -    František Gbur 
členovia:       -    Mgr. Adriana Gburová
                               Marcel Štibrich

Komisa  pre školstvo a sociálnu oblasť:
predseda:     -    Jozef Tej 
členovia:        -    Mgr. Adriana Gburová
                               Marcel Štibrich
                              
Komisia pre verejný poriadok:
predseda:     -   František Harčár
členovia:        -  Jozef Klesik
                            Jozef Kundrát

Komisia pre ochranu verejného záujmu:
predseda:    -   Mgr. Adriana Gburová
členovia:       -  Ján Šoltys
                           Jozef Klesik