Navigácia

Obsah

Komisie obce Hervartov

 

Povodňová komisia:  
predseda:     -    Miroslav Mackanič
členovia:        -    Ján Šoltys
                             Marcel Štibrich
                             Jozef Kundrát
 
Komisia pre financie a pre výstavbu a regionálny rozvoj obce:
predseda:     -    Mgr. Adriana Gburová 
členovia:        -    Ján Šoltys
                              Jozef Klesik
          
Komisia pre šport, kultúru, školstvo a sociálnu oblasť:
predseda:     -    Jozef Klesik  
členovia:        -    Mgr. Adriana Gburová
                             Marcel Štibrich
                              
Komisia pre verejný poriadok:
predseda:     -   Marcel Štibrich
členovia:        -  Jozef Klesik
                           Jozef Kundrát

Komisia pre ochranu verejného záujmu:
predseda:    -   Mgr. Adriana Gburová
členovia:       -  Ján Šoltys
                          Jozef Klesik