Navigácia

Obsah

Správy

25.03.2021

Sčítanie obyvateľov do 31.3.2021

Leták

Sčítanie obyvateľov do 31.3.2021

Detail

26.02.2021

Leták Jarná zbierka na charitu

Jarná zbierka na charitu

Formy pomoci - jarná zbierka na charitu - spôsoby, akými sa dá pomôcť núdznym.

Detail

28.01.2021

Poďakovanie

Poďakovanie za jesennú zbierku na charitu 2020.

Detail

13.01.2021

Triedenie biologicky rozložiteľného odpadu - pomôcka

Zberová spoločnosť KOSIT ponúka pomôcku ohľadom kompostovania biologicky rozložiteľného odpadu

Detail

14.10.2020

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu 1

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

Detail

Kalendár akcií