Navigácia

Obsah

Bohoslužby v obci

 

Deň

Dátum

Čas

Poznámky

Pondelok

27.09.2021

16,00 h. - sv. spoveď detí                         => dopelých

18,00 h. - sv. omša 

+ Mária 

(Gburová)

 

Utorok

 

28.09.2021

 

 

 

Streda

 

29.09.2021

 

 
Štvrtok 30.09.2021

 

 
Piatok 01.10.2021

9,00 h. - vyloženie Sv.                            Oltárnej

18,30 h. - sv. omša

+ Ján

(Čechová)

=> adorácia a požehnanie so Sv. Oltárnou

 

Sobota

02.10.2021

16,00 h. - sv. omša

+ Tomáš   

                              (Žofčinová)

 

 

Nedeľa

 

03.10.2021

Kostolík sv. Františka

10,30 h. -  odpustová                                    slávnosť