Navigácia

Obsah

Späť

Uznesenie OZ 23.10.2015

OBEC HERVARTOV – Hervartov 84, 086 22 Kľušov

 

 

U z n e s e n i e

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hervartov a verejného zhromaždenia občanov,

zo dňa 23. 10. 2015

 

 

 

Obecná schôdza Hervartov

 

A)Berie na vedomie:

  1. Oboznámenie s pripravovaným zámerom na výstavbu chodníkov v obci v prípade úspešnosti projektu v rámci MAS.

  2. Návrh na vysporiadanie pozemkov s trvalým záberom

  3. Oboznámenie s likvidáciou a triedením odpadu

 

 

B) Schvaľuje:

1. Pripravovaný zámer na výstavbu chodníkov v obci tak, ako ho navrhlo obecné zastupiteľstvo.

 

2. Prítomní občania na obecnej schôdzi súhlasia s prípadným trvalým záberom pozemkov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miroslav M a c k a n i č

                                                                                                      starosta obce

Vyvesené: 23. 10. 2015

Dátum zvesenia: 8. 11. 2015

Zodpovedá:

Späť