Navigácia

Obsah

Daň z nehnuteľnosti:

Daň z nehnuteľnosti vzor

 

Tlačivá pre stavebnú oblasť:

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie jednoduchej stavb

Povolenie na odstránenie stavby

Žiadosť o stavebné povolenie

Predlženie platnosti stavebného povolenia

Žiadosť o zlúčené stavebné konanie - územné so stavebným

Žiadosť o predĺženie lehoty dokončenia stavby

Kolaudačné rozhodnutie

Rozkopávkové povolenie

 

Výrub stromov:

Ako vybaviť?

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub

Žiadosť o súhlas na výrub stromov.doc (41 kB)

Oznámenie o výrube stromov

Podnet na zabezpečenie výrubu stromov

 

Návrh na zrušenie prechodného pobytu:

navrh-na-zrusenie-prechodneho-pobytu-na-ziadost-obcana.rtf (167.03 kB)

 

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu:

ziadost_o_posudenie_odkazanosti_na_socialnu_sluzbu.pdf

ziadost_o_posudenie_odkazanosti_na_socialnu_sluzbu.doc