Navigácia

Obsah

Výročné správy

 

 

 

Rok 2020

Výročná správa za r. 2020 Stiahnuté: 15x | 10.02.2022

Rok 2019

Výročná správa za r. 2019 Stiahnuté: 181x | 25.06.2020

Rok 2018

Výročná správa za r. 2018 Stiahnuté: 189x | 17.12.2019

Rok 2017

Výročná správa obce rok 2017 Stiahnuté: 445x | 02.11.2018

Rok 2016

Výročná správa 2016T_IUZ Stiahnuté: 522x | 11.09.2018

Rok 2015

public/media/file/Prilohy%20k%20vyrocnej%20sprave%20za%20r_%202015/IUZ%20Vyk%20zisk_a%20strat%202015.PDF Stiahnuté: 302x | 25.08.2018

Súvaha 2015 Stiahnuté: 310x | 11.09.2018

Výkaz ziskov a strát 2015 Stiahnuté: 267x | 11.09.2018

Výročná správa 2015 Stiahnuté: 332x | 11.09.2018

Rok 2014

Výročná správa Stiahnuté: 324x | 11.09.2018

Rok 2013

Výročná správa Stiahnuté: 375x | 11.09.2018

Rok 2012

Výročná správa Stiahnuté: 410x | 11.09.2018

Rok 2011

Výročná správa Stiahnuté: 315x | 11.09.2018

Rok 2010

Výročná správa Stiahnuté: 381x | 11.09.2018

Stránka

  • 1