Navigácia

Obsah

Úradná tabuľa


Voľby

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Verejné vyhlášky

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Výzva na vykonanie výrobu/okliesnenia stromov a iných porastov 01.12.2021 15.03.2023

Informácie

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Výzva pre obyvateľov, aby sa elektronicky sčítali 11.03.2021 31.03.2021
Prerušenie vyučovania na školách 13.03.2020 29.03.2020

Zápisnice a uznesenia

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Nadobúdanie do vlastníctva obce

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Predaj pozemkov

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Interné smernice

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Pozvánky

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Dokumenty

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Záverečný účet obce Hervartov 2019 08.06.2020 29.07.2022
Individuálna výročná správa obce za r. 2019 08.06.2020 30.06.2022