Navigácia

Obsah

Úradná tabuľa


Referendum 2023

Voľby

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Verejné vyhlášky

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov 01.12.2021 15.03.2023

Informácie

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
CERTIFIKÁT TRIEDENEHO ZBERU ZA ROK 2021 20.06.2022
Výzva pre obyvateľov, aby sa elektronicky sčítali 11.03.2021 31.03.2021
Prerušenie vyučovania na školách 13.03.2020 29.03.2020

Zápisnice a uznesenia

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Nadobúdanie do vlastníctva obce

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Predaj pozemkov

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Interné smernice

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Pozvánky

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Dokumenty

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Závierka rok 2021 27.06.2022 28.06.2024
Závierka rok 2020 28.06.2021 29.06.2023

Miestne poplatky za služby na rok 2023

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Miestne poplatky za služby na rok 2023 31.12.2022 29.12.2023