Navigácia

Obsah

Späť

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 695 z 24. novembra 2021 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a nú

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 695
z 24. novembra 2021

k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu a na prijatie opatrení podľa čl. 5
ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny,
vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších

predpisov

Číslo materiálu: 27117/2021
Predkladateľ: minister zdravotníctva

 

Uznesenie vlády 695_2021.pdf (337.66 kB)

Vyvesené: 25. 11. 2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2021

Zodpovedá: Správca Webu

Späť