Navigácia

Obsah

Späť

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov

Východoslovenská distribučná,,a.s. Košice vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľností v k. ú. Hervartov na vykonanie výrub/okliesnenia stromov a iných porastov v zmysle § 11 zákona č. 251/2012 Z. z. do termínu 28. 02. 2023.

Výzva na vykonanie výrubu...pdf (3.23 MB)

Vyvesené: 1. 12. 2021

Dátum zvesenia: 15. 3. 2023

Zodpovedá: Správca Webu

Späť