Navigácia

Obsah

Späť

Prieskum trhu - výzva - Rekonštrukcia kultúrno-správnej budovy v obci Hervartov

Predmetom zákazky sú stavebné práce k predmetnej výzve. Podrobnejší rozpis je uvedený vo výkaze výmer.

2016/1

Vyvesené: 11. 2. 2016

Zodpovedá:

Späť