Navigácia

Obsah

Späť

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY) "Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Hervartov"

Predmetom zákazky sú stavebné práce rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Hervartov

2014/01

Vyvesené: 18. 1. 2014

Zodpovedá:

Späť