Navigácia

Obsah

Bohoslužby v obci

  

Deň

Dátum

Čas

Poznámky

Pondelok

Svätodušný

01.06.2020

19:00 hod. - sv. omša

 

Utorok

02.06.2020

18:00 hod. - sv. omša

15:30 hod. - sv.spoveď

Streda

03.06.2020

 

 

Štvrtok 

04.06.2020

 

 

Piatok

05.06.2020

18:30 hod. - sv. omša

 

Sobota

06.06.2020

17:15 hod. - sv. omša s platnosťou na nedeľu - pre neseniórov

 

Nedeľa

Sviatok Najsvätejšej Trojice

07.06.2020

07:30 hod. - sv. omša - pre seniórov.

14:00 hod. - sv.ruženec + výmena ruž. tajomstiev

Ďalšie dôležité usmernenia:

* Vstup do kostola je možný len s rúškom.

* Nedeľné zbierky do zvončeka sa budú vyberať pri vstupe do kostola. 

* Pred vstupom do kostola si každý vydenzifikuje ruky.

* V kostole rodiny z domácnosti môžu sedieť spolu vedľa seba. 

* Ostatní veriaci po jednom - v odstupe na 2 m od seba.