Navigácia

Obsah

Bohoslužby v obci

 

Deň

Dátum

Čas

 

Pondelok 28.11.2022 

 

 

Utorok

 

29.11.2022

15.00  - NV

17.00  - sv. spoveď

18.00 - sv. omša

+ Jozef                                                                           /Trška/

Streda

30.11.2022

 

 
Štvrtok 01.12.2022

 

 

Piatok

02.12.2022

13.00  - vyloženie Najsv.                          Sviatosti Oltárnej

18.30  - sv. omša

+ Mária                /Gburová/

- pobožnosť a požehnanie 

   so Sv. Oltárnou

 

Sobota

 03.12.2022   

 

 

Nedeľa 

04.12.2022

09.00 h. - sv. omša

+ Jozef,  + Anna, + rodičia     

                               /Šoltýsová/