Navigácia

Obsah

Bohoslužby v obci

  

Deň

Dátum

Čas

Poznámky

Pondelok

12.10.2020

 

 

Utorok

13.10.2020

17:30 hod. - sv. omša

+ Anna

Guttek

Streda

14.10.2020

 

 

Štvrtok 

15.10.2020

 

 

Piatok

16.10.2020

08:00 hod. - sv. omša 

+ Jozef

Guttek

Sobota

17.10.2020

 

 

Nedeľa 

Výročie posviacky kostola Božského Srdca

18.10.2020

 

07:30 hod. - sv. omša 

 

+ Ján

Guttek

Upresnenie duchovného otca ohľadom sv. omší

– Konferencia biskupov Slovenska udeľuje dišpenz od účasti na nedeľných bohoslužbách do odvolania

– bohoslužieb v kostole sa môže zúčastniť iba 50 osôb

– v našej obci môže prísť na sv. omšu iba rodina, ktorá dala na úmysel sv. omše a to v počte do 35 osôb (ostatní v počte 15 osôb sú: kňaz, miništranti, kostolník, kurátori a lektori)

– osoby na sv. omši musia byť len z našej obce

– starším a chorým biskupi neodporúčajú zúčastňovať sa na bohoslužbách vôbec

 

Úplné odpustky:

Môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení.

Na získanie odpustkov sa stanovuje:

1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov.

2. K modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách.

3. Pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.

 

Ďalšie dôležité usmernenia:

* Vstup do kostola je možný len s rúškom.

* Nedeľné zbierky do zvončeka sa budú vyberať pri vstupe do kostola. 

* Pred vstupom do kostola si každý vydenzifikuje ruky.

* V kostole rodiny z domácnosti môžu sedieť spolu vedľa seba. 

* Ostatní veriaci po jednom - šachovnicové poradie.