Navigácia

Obsah

Kostolík Sv. Františka z Assisi

 

OTVÁRACIE HODINY KOSTOLA

OPENING THE CHURCH

 

PONDELOK – PIATOK / MONDAY – FRIDAY

09.00 – 12.00      13.00 – 16.00

 

SOBOTA / SATURDAY          NEDEĽA / SUNDAY

10.00 – 15.00                     14.00 – 16.30

Sprievodca v uvedenom čase sa nachádza 

v TIC Hervartov (č. 158 - pri kostolíku)

+421 918 678 260     A. Mackaničová /č.d. 129 – pri Ocú/

+421 54472 9075      J. Ontek /č.d. 71/

 

Prehliadka kostola v inom čase možná na objednávku

(1 deň vopred). Objednávanie prehliadky: Po-Pi 9.00-16.00.

 

Church sightseeing at another time is possible to order

(1 day in advance). Orders for visits: Mon-Fri 9.00-16.00.

 

kostol

 

Milodary na znovuobnovenie oltára posielajte, prosíme, na číslo účtu:
SK58 0900 0000 0050 4255 4047

Ďakujeme