Navigácia

Obsah

Komisie obce Hervartov

 

Povodňová komisia:  
predseda:     -    Miroslav Mackanič
členovia:        -   Jozef Klesik
                              František Harčár
                             
Komisia pre financie a pre výstavbu a regionálny rozvoj obce:
predseda:     -    Jozef Gambaľ 
členovia:        -    František Harčár
                              Jozef Klesik
          
Komisia pre šport a kultúru:

predseda:     -    František Gbur 
členovia:       -    Jozef Gambaľ
                              Jozef Klesik

Komisa  pre školstvo a sociálnu oblasť:
predseda:     -    Jozef Tej 
členovia:        -    Ľudmila Mackaničová
                               Mgr. Adriana Gburová
                              
Komisia pre verejný poriadok:
predseda:     -   František Harčár
členovia:        -  Ľudmila Mackaničová
                            Jozef Tej

Komisia pre ochranu verejného záujmu:
predseda:    -   Mgr. Adriana Gburová
členovia:       -  Jozef Gambaľ
                           František Gbur