Navigácia

Obsah

Komisie obce Hervartov

 

Povodňová komisia:  
predseda:     -    Miroslav Mackanič
členovia:       -    Jozef Gambaľ
                              Ing. Martin Mackanič
                             
Komisia pre financie a pre výstavbu a regionálny rozvoj obce:
predseda:     -    Ivan Passia
členovia:       -    František Harčár
                              Tomáš Harňák
          
Komisia pre šport a kultúru:

predseda:     -    Jozef Klesik
členovia:       -    Jozef Gambaľ
                              Ing. Martin Mackanič

Komisa  pre školstvo a sociálnu oblasť:
predseda:     -    Jozef Tej 
členovia:        -   Tomáš Harňák
                              Jozef Klesik
                              
Komisia pre verejný poriadok:
predseda:     -   František Harčár
členovia:        -  Jozef Gambaľ
                            Ing. Martin Mackanič

Komisia pre ochranu verejného záujmu:
predseda:    -   Tomáš Harňák
členovia:       -  Jozef Gambaľ
                            Ivan Passia