Navigácia

Obsah

VZN

Rok 2022

VZN 4/ 2022 o poplatkoch za komunálne odpady na rok 2023 Stiahnuté: 24x | 04.01.2023

VZN 5/ 2022 o poplatkoch v školských zariadeniach na rok 2023 Stiahnuté: 30x | 04.01.2023

VZN 2/ 2022 o dani z nehnuteľnosti na r. 2023 Stiahnuté: 23x | 03.01.2023

VZN 3/2022 o miestnych daniach na r. 2023 Stiahnuté: 20x | 03.01.2023

Rok 2020

VZN 3 2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na r. 2021 Stiahnuté: 36x | 30.05.2022

VZN 2 2020 o miest. daniach a poplatkoch na r. 2021 Stiahnuté: 40x | 30.05.2022

VZN 1 2020 o dani z nehnuteľnosti na r. 2021 Stiahnuté: 54x | 30.05.2022

Rok 2019

VZN 3 2019 o dani z nehnuteľnosti na r. 2020 Stiahnuté: 285x | 22.09.2021

VZN 1 2019 o chove zvierat na území obce Hervartov Stiahnuté: 368x | 23.12.2019

VZN 5 2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na r. 2020 Stiahnuté: 214x | 17.12.2019

VZN 4 2019 o miestnych daniach - dani za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na r. 2020 Stiahnuté: 229x | 17.12.2019

VZN 2 2019 o vyske mesacneho prispevku MS a na nakup potravin v SJ Hervartov Stiahnuté: 305x | 16.08.2019

Rok 2018

VZN_7_2017_elektronicka_komunikacia_obce.pdf Stiahnuté: 404x | 25.08.2018

VZN_6_2017_o_nakladani_s_KO_a_DSO_2018_Hervartov.PDF Stiahnuté: 486x | 25.08.2018

VZN_5_2017_prisp_na_stravu_2018.pdf Stiahnuté: 416x | 25.08.2018

VZN_4_2017_zapis_do_skoly_2018.pdf Stiahnuté: 408x | 25.08.2018

VZN_3_2017_o_poplatkoch_za_odpady_2018.pdf Stiahnuté: 424x | 25.08.2018

VZN_2_2017_o_miest_daniach_a_poplatkoch_2018.pdf Stiahnuté: 458x | 25.08.2018

VZN_1_2017_o_DzN_2018.pdf Stiahnuté: 451x | 25.08.2018

Rok 2016

VZN O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY č. 2/2015 na rok 2016 Stiahnuté: 446x | 25.08.2018

Stránka