Navigácia

Obsah

VZN

Rok 2018

VZN_1_2017_o_DzN_2018.pdf Stiahnuté: 180x | 25.08.2018

VZN_2_2017_o_miest_daniach_a_poplatkoch_2018.pdf Stiahnuté: 173x | 25.08.2018

VZN_3_2017_o_poplatkoch_za_odpady_2018.pdf Stiahnuté: 174x | 25.08.2018

VZN_4_2017_zapis_do_skoly_2018.pdf Stiahnuté: 171x | 25.08.2018

VZN_5_2017_prisp_na_stravu_2018.pdf Stiahnuté: 163x | 25.08.2018

VZN_6_2017_o_nakladani_s_KO_a_DSO_2018_Hervartov.PDF Stiahnuté: 182x | 25.08.2018

VZN_7_2017_elektronicka_komunikacia_obce.pdf Stiahnuté: 179x | 25.08.2018

Rok 2016

public/media/VZN DzN 2016 Dodatok č_ 1 návrh 1.pdf Stiahnuté: 160x | 25.08.2018

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi č. 3/2015 na r. 2016 Stiahnuté: 161x | 25.08.2018

public/media/VZN DzN 2016 Dodatok č_ 1 1.pdf Stiahnuté: 148x | 25.08.2018

VZN O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY č. 2/2015 na rok 2016 Stiahnuté: 173x | 25.08.2018

Rok 2015

Dodatok č. 1 k VZN 2/2015 o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 149x | 11.09.2018

Rok 2013

Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti na r. 2013 Stiahnuté: 157x | 25.08.2018

Rok 2012

Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti na r. 2012 Stiahnuté: 154x | 11.09.2018

Stránka

  • 1