Navigácia

Obsah

VZN

Rok 2019

VZN 2 2019 o vyske mesacneho prispevku MS a na nakup potravin v SJ Hervartov Stiahnuté: 207x | 16.08.2019

VZN 3 2019 o dani z nehnuteľnosti na r. 2020 Stiahnuté: 189x | 22.09.2021

VZN 4 2019 o miestnych daniach - dani za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na r. 2020 Stiahnuté: 142x | 17.12.2019

VZN 5 2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na r. 2020 Stiahnuté: 143x | 17.12.2019

VZN 1 2019 o chove zvierat na území obce Hervartov Stiahnuté: 249x | 23.12.2019

Rok 2018

VZN_1_2017_o_DzN_2018.pdf Stiahnuté: 368x | 25.08.2018

VZN_2_2017_o_miest_daniach_a_poplatkoch_2018.pdf Stiahnuté: 354x | 25.08.2018

VZN_3_2017_o_poplatkoch_za_odpady_2018.pdf Stiahnuté: 343x | 25.08.2018

VZN_4_2017_zapis_do_skoly_2018.pdf Stiahnuté: 335x | 25.08.2018

VZN_5_2017_prisp_na_stravu_2018.pdf Stiahnuté: 343x | 25.08.2018

VZN_6_2017_o_nakladani_s_KO_a_DSO_2018_Hervartov.PDF Stiahnuté: 390x | 25.08.2018

VZN_7_2017_elektronicka_komunikacia_obce.pdf Stiahnuté: 341x | 25.08.2018

Rok 2016

public/media/VZN DzN 2016 Dodatok č_ 1 návrh 1.pdf Stiahnuté: 322x | 25.08.2018

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi č. 3/2015 na r. 2016 Stiahnuté: 371x | 25.08.2018

public/media/VZN DzN 2016 Dodatok č_ 1 1.pdf Stiahnuté: 318x | 25.08.2018

VZN O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY č. 2/2015 na rok 2016 Stiahnuté: 358x | 25.08.2018

Rok 2015

Dodatok č. 1 k VZN 2/2015 o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 326x | 11.09.2018

Rok 2013

Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti na r. 2013 Stiahnuté: 343x | 25.08.2018

Rok 2012

Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti na r. 2012 Stiahnuté: 330x | 11.09.2018

Stránka

  • 1