Navigácia

Obsah

VZN

Rok 2016

public/media/VZN DzN 2016 Dodatok č_ 1 1.pdf Stiahnuté: 392x | 25.08.2018

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi č. 3/2015 na r. 2016 Stiahnuté: 465x | 25.08.2018

public/media/VZN DzN 2016 Dodatok č_ 1 návrh 1.pdf Stiahnuté: 398x | 25.08.2018

Rok 2015

Dodatok č. 1 k VZN 2/2015 o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 422x | 11.09.2018

Rok 2013

Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti na r. 2013 Stiahnuté: 409x | 25.08.2018

Rok 2012

Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti na r. 2012 Stiahnuté: 396x | 11.09.2018

Stránka