Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29.09.2021

Kúpno-predajná zmluva č. 03/2008 zo dňa 16.9.2008

03/2008 + dodatok č. 1 k zmluve

209,96 EUR

Marián Tej

Obec Hervartov

17.09.2021

Zmluva č. 1674/2021/OPR o poskytnutí dotácie

2021/09/17

20 250,00 EUR cena s DPH

Prešovský samosprávny kraj, 0PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda

Obec Hervartov

02.09.2021

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

2021/08/31

1,00 EUR

JUDr. Ivan Savčák

Obec Hervartov

24.08.2021

Kupna zmluva

2021/08/01

451,70 EUR

Kovaĺová Daniela

Obec Hervartov

21.07.2021

Dohoda č. 21/34/054/132 na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti v rámci národného projektu

21/34/054/132

6 132,60 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Hervartov

20.07.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR

MK-3216/2021-423

2 000,00 EUR

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Obec Hervartov

02.07.2021

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

2021/07/01

1 300,00 EUR cena s DPH

Ing. Jozef Adamkovič, zodpovedný audítor

Obec Hervartov

31.05.2021

Zmluva č. 1421 521 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 obč.zákonníka

1421 521

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Hervartov

29.04.2021

Zmluva o dielo

2021/04/01

15 115,46 EUR

Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.

Obec Hervartov

26.04.2021

Zámenná zmluva

2021/04/2

Neuvedené

Jozef Harčár

Obec Hervartov

16.04.2021

Zámenná zmluva

2021/04/1

1 120,00 EUR

Anna Bubeníková

Obec Hervartov

26.03.2021

Poistná zmluva PP01

2021/03/1

107,02 EUR

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Obec Hervartov

17.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke .....

Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Hervartov

02.03.2021

Kúpna zmluva

2021/1

1 497,87 EUR

Karvášová Žofia

Obec Hervartov

18.01.2021

Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2020/11/16.

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Hervartov

13.01.2021

Dohoda uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 20/34/012/141

2020/12/16

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Hervartov

14.12.2020

Dohoda č. 20/34/54X/106

2020/12/14

8 687,76 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Hervartov

27.11.2020

Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659 a nasl. Občianského zákonníka

2020/11/03

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Hervartov

26.11.2020

Dohoda č. 2/2020

2020/11/02

Neuvedené

Správa a údržba ciest PSK, oblasť Bardejov

Obec Hervartov

17.11.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2018-002772

Dodatok č. 1

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Hervartov

09.10.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci č. 2020/128/1821

2020/10/01

9 647,00 EUR

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Obec Hervartov

30.09.2020

Dohoda č. 20/34/054/259

2020/09/30 a

172,62 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Hervartov

30.09.2020

Dohoda č. 20/34/054/258

2020/09/30

7 789,40 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Hervartov

22.09.2020

Zmluva o združenej dodávke plynu

2020/09/22

Neuvedené

innogy Slovensko s.r.o.

Obec Hervartov

31.08.2020

Kúpna zmluva

2020/08/01

1,00 EUR

CIMBAĽÁK s.r.o.

Obec Hervartov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: