Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.08.2020

Oznámenie o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP

2020/08

Neuvedené

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Hervartov

25.08.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2020/08

1 300,00 EUR

Ing. Jozef Adamkovič, zodpovedný audítor

Obec Hervartov

22.07.2020

Inominátna zmluva

2020/07/02

660,00 EUR

ELP Consulting s.r.o.

Obec Hervartov

01.07.2020

Poistná zmluva Biznis Plus

2020/07/01

232,58 EUR

ČSOB Poisťovňa, a.s.

Obec Hervartov

16.06.2020

Dodatok č. 2

Dodatok č. 2 k Zmluve č. IROP-Z-302021H475-221-10

Neuvedené

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Obec Hervartov

30.04.2020

Zmluva o zriadení vecného bremena

1398/19/SPPD/CEZ-VB

Neuvedené

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Hervartov

24.04.2020

Kúpna zmluva

2020/04/01

6 775,20 EUR s DPH

TRUDON, s.r.o.

Obec Hervartov

07.04.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva c. 1420 185

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Hervartov

26.03.2020

Zmluva o združenej dodávke plynu

Innogy 112

50,00 EUR s DPH mesačne

innogy Slovensko s.r.o.

Obec Hervartov

07.02.2020

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 6.2.2020

Dodatok č. 1

Neuvedené

MJM Group s.r.o.

Obec Hervartov

07.02.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

1

Neuvedené

Jozef Kniš

Obec Hervartov

07.02.2020

Zmluva o dielo

2020/02/2

17 740,49 EUR s DPH

Jozef Kniš

Obec Hervartov

07.02.2020

Kúpna zmluva

2020/02/1

6 790,00 EUR s DPH

MJM Group s.r.o.

Obec Hervartov

03.02.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

9924071159

14,00 EUR s DPH/mesačne

Slovak Telekom, a. s.

Obec Hervartov

03.02.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

2028970221

14,00 EUR s DPH/mesačne

Slovak Telekom, a. s.

Obec Hervartov

03.02.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Balík služieb

9924071230

14,00 EUR s DPH/mesačne

Slovak Telekom, a. s.

Obec Hervartov

20.12.2019

Dohoda č. 19/34/012/180 uzatvotená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. bod 6 zákona č. 417/2013 z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

19/34/012/180

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Hervartov

18.12.2019

Dohoda č. 19/34/010/82 uzavretá podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a násl.zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení

19/34/010/82

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Hervartov

13.12.2019

Darovacia zmluva

2019/1

Neuvedené

Dušan Pritoka

Obec Hervartov

11.12.2019

Zmluva o dielo č. 6/2019

6/2019

1 440,00 EUR s DPH

TIBURON s.r.o.

Obec Hervartov

03.12.2019

Dohoda č. 7/2019

7 2019

Neuvedené

Správa a údržba ciest PSK, oblasť Bardejov

Obec Hervartov

29.11.2019

Dodatok č. 1 IROP-D1-302021H475-221-10 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021H475 zo dňa 20.02.2018

Dodatok č. IROP-D1-302021H475-221-10

66 946,20 EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Obec Hervartov

28.11.2019

Dodatok č. 1402/19/SPPD/CEZ k Dohode o preložke plynárenského zariadenia č. 1398/SPPD/CEZ uzatvorenej dňa 31. 10. 2019

Dodatok č.1402/19/SPPD/CEZ

1 650,00 EUR

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Hervartov

28.11.2019

Dohoda č. 19/34/054/245

19/34/054/245

12 787,74 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Hervartov

22.11.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

236/2019/OO

5 000,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR- Okr.úrad Prešov

Obec Hervartov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: