Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.08.2019

Dohoda č. 19/34/50J/74

19/34/50J/74

5 791,86 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Hervartov

22.08.2019

Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku

677/2019

65 000,00 EUR

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

Obec Hervartov

26.07.2019

Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100259215/2019

Dodatok č. 1

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, as.

Obec Hervartov

15.07.2019

Mandátna zmluva

1/2019

60,00 EUR

PO servis, s.r.o

Obec Hervartov

01.07.2019

Dohoda zo dňa 01.07.2019

1

Neuvedené

Koller Karol a manž. Ružena r. Kozáková

Obec Hervartov

07.06.2019

Kúpna zmluva

2019/2

1 189,50 EUR

Peter Hudák

Obec Hervartov

03.06.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

5/2019

1 300,00 EUR

Ing. Jozef Adamkovič, zodpovedný audítor

Obec Hervartov

28.05.2019

Dohoda č. 19/34/50J/54

19/34/50J/54

5 061,87 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Hervartov

28.05.2019

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte

BAL-11-5-2019-SK

390,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Hervartov

27.05.2019

Kúpna zmluva

3/2019

444,00 EUR

Karol Ferenc

Obec Hervartov

23.05.2019

Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme

4/2019

130,00 EUR

Koller Karol a manž. Ružena r. Kozáková

Obec Hervartov

30.04.2019

Dohoda č. 19/34/52A/149

19/34/52A/149

1 227,04 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Hervartov

01.04.2019

Zmluva o spolufinancovaní

3059/2019

64,00 EUR

Mesto Bardejov

Obec Hervartov

01.04.2019

Zmluva č. 149 017

149 017

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Hervartov

29.03.2019

Kúpna zmluva

2019/1

1,00 EUR

Anna Miková

Obec Hervartov

25.03.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302051Q748-511-23

IROP-Z-302051Q748-511-23

146 555,00 EUR

SEKČOV - TOPĽA

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

21.03.2019

Zmluva o dielo č. 2/2019

2/2019

14 868,01 EUR

Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.

Obec Hervartov

21.03.2019

Zmluva o dielo č. 1/2019

1/2019

50 056,64 EUR

Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.

Obec Hervartov

01.03.2019

Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002772

PHZ-OPK1-2018-002772

29 000,00 EUR Dvadsaťdeväťtisíc eur

Ministerstvo vnútra SR

Obec Hervartov

01.03.2019

Zmluva o spolufinancovaní CVČ na r. 2019

2676/2019

64,00 EUR

Mesto Bardejov

Obec Hervartov

06.02.2019

Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta

19K776023

3,60 EUR

DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.

Obec Hervartov

20.12.2018

Dodatok č. 4 k Zmluve o zvoze a manipulácii odpadu

11/2018

Neuvedené

Hudák Ladislav, s.r.o.

Obec Hervartov

29.11.2018

Dohoda č. 18/34/054/590

18/34/054/590

3 893,76 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Hervartov

26.11.2018

Zmluva č. 204/2018/OO

204/2018/00

5 000,00 EUR Päťtisíc

Ministerstvo vnútra SR- Okr.úrad Prešov

Obec Hervartov

26.11.2018

Dohoda č. 5/2018

10/2018

Neuvedené

Správa a údržba ciest PSK, oblasť Bardejov

Obec Hervartov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: