Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.11.2018

Zmluva o pripojení

9/2018

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, as.

Obec Hervartov

13.11.2018

Kúpna zmluva č. 2/2018

2/2018

2 961,00 EUR

Miroslav Macej

Obec Hervartov

13.11.2018

Kúpna zmluva č. 1/2018

1/2018

3 826,50 EUR

Jozef Mackanič a manž. Helena

Obec Hervartov

12.11.2018

Zmluva o elektronickej komunikácii

8/2018

Neuvedené

Dôvera ZP, a.s.

Obec Hervartov

02.11.2018

Zmluva o dielo + Dodatok č. 1 k ZoD

11/2018 + Dodatok č. 1 k ZoD

15 402,31 EUR

GAS-MG, spol. s.r.o.

Obec Hervartov

04.10.2018

Zmluva o dielo

1/2018

6 557,10 EUR

Expos

Obec Hervartov

01.08.2018

Zmluva o dielo

7/2018

5 342,80 EUR Päťtisíctristoštyridsaťdva eur 80 centov

J a L Š, s.r.o.

Obec Hervartov

29.08.2016

Zmluva o nájme bytu z r. 2011

č. 3 - dodatok k zmluve z r. 2011

100,00 EUR

Koller Karol a manž. Ružena r. Kozáková

Obec Hervartov

01.10.2014

Poistná zmluva

9871005196

3 699,64 EUR

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Obec Hervartov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: