Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
08.10.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302051Q748-511-23 zo dňa 22.03.2019

Dodatok č. 1 IROP-D1-302051Q748-511-23

146 555,00 EUR

SEKČOV - TOPĽA

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

01.10.2019

Zmluva o dielo

196/2019/012

11 157,60 EUR

Veríme v Zábavu, s.r.o.

Obec Hervartov

30.09.2019

Dohoda č. 19/34/50J/76 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti ...

19/34/50J/76

5 451,21 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Hervartov

17.09.2019

Zmluva o dielo

4/16092019

2 988,00 EUR

BDV Trade s.r.o.

Obec Hervartov

17.09.2019

Zmluva o dielo

3/16092019

4 068,00 EUR

Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA

Obec Hervartov

17.09.2019

Zmluva o dielo

2/16092019

4 492,80 EUR

František Hvizda - HM-COMP

Obec Hervartov

17.09.2019

Zmluva o dielo

1/16092019

33 049,27 EUR

Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.

Obec Hervartov

28.08.2019

Dohoda č. 19/34/50J/74

19/34/50J/74

5 791,86 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Hervartov

22.08.2019

Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku

677/2019

65 000,00 EUR

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

Obec Hervartov

26.07.2019

Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100259215/2019

Dodatok č. 1

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, as.

Obec Hervartov

15.07.2019

Mandátna zmluva

1/2019

60,00 EUR

PO servis, s.r.o

Obec Hervartov

01.07.2019

Dohoda zo dňa 01.07.2019

1

Neuvedené

Koller Karol a manž. Ružena r. Kozáková

Obec Hervartov

07.06.2019

Kúpna zmluva

2019/2

1 189,50 EUR

Peter Hudák

Obec Hervartov

03.06.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

5/2019

1 300,00 EUR

Ing. Jozef Adamkovič, zodpovedný audítor

Obec Hervartov

28.05.2019

Dohoda č. 19/34/50J/54

19/34/50J/54

5 061,87 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Hervartov

28.05.2019

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte

BAL-11-5-2019-SK

390,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Hervartov

27.05.2019

Kúpna zmluva

3/2019

444,00 EUR

Karol Ferenc

Obec Hervartov

23.05.2019

Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme

4/2019

130,00 EUR

Koller Karol a manž. Ružena r. Kozáková

Obec Hervartov

30.04.2019

Dohoda č. 19/34/52A/149

19/34/52A/149

1 227,04 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Hervartov

01.04.2019

Zmluva o spolufinancovaní

3059/2019

64,00 EUR

Mesto Bardejov

Obec Hervartov

01.04.2019

Zmluva č. 149 017

149 017

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Hervartov

29.03.2019

Kúpna zmluva

2019/1

1,00 EUR

Anna Miková

Obec Hervartov

25.03.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302051Q748-511-23

IROP-Z-302051Q748-511-23

146 555,00 EUR

SEKČOV - TOPĽA

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

21.03.2019

Zmluva o dielo č. 2/2019

2/2019

14 868,01 EUR

Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.

Obec Hervartov

21.03.2019

Zmluva o dielo č. 1/2019

1/2019

50 056,64 EUR

Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.

Obec Hervartov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: