Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
08.08.2022

Zmluva č. 1012/2022/OPR o poskytnutí dotácie

1012/2022/OPR

20 028,68 EUR

Prešovský samosprávny kraj, 0PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda

Obec Hervartov

24.06.2022

Kúpna zmluva

2022/05/31/1

2 840,00 EUR

Miloš Zapach

Obec Hervartov

21.06.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1674/2021/OPR o poskytnutí dotácie

Dodatok 112/2022

Neuvedené

Prešovský samosprávny kraj, 0PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda

Obec Hervartov

21.06.2022

Kúpna zmluva

2022/05/31

208,00 EUR

Júlia Petrušová

Obec Hervartov

17.06.2022

Kúpna zmluva

2022/06/03

3 386,50 EUR

Ján Guttek, Ing.

Obec Hervartov

13.05.2022

Komoditný dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu

2022/05/13-01

Neuvedené

innogy Slovensko s.r.o.

Obec Hervartov

13.05.2022

Komoditný dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu

2022/05/13

Neuvedené

innogy Slovensko s.r.o.

Obec Hervartov

09.05.2022

Dodatok k zmluve o dielo

Dodatok c. 1 k ZoD

47 604,65 EUR

PROSPECTS AGENCY, s.r.o.

Obec Hervartov

12.04.2022

Zmluva o termínovanom úvere č. 451/2022/UZ

451/2022/UZ

20 000,00 EUR

Všeobecná úverová banka, a .s.,

Obec Hervartov

12.04.2022

Zmluva o termínovanom úvere č. 453/2022/UZ

453/2022/UZ

20 249,38 EUR

Všeobecná úverová banka, a .s.,

Obec Hervartov

14.03.2022

Zmluva o dielo

2022/03/14

40 498,76 EUR

PROSPECTS AGENCY, s.r.o.

Obec Hervartov

25.02.2022

Zámenná zmluva

2022/02/24

Neuvedené

František Harčár

Obec Hervartov

23.02.2022

Kúpna zmluva

2022/02/14

2 226,00 EUR

Andrej Jurišin

Obec Hervartov

10.02.2022

Zámenná zmluva

2022/02/09

Neuvedené

Ján Jurišin

Obec Hervartov

01.02.2022

Kúpna zmluva

2022/02/01

200,00 EUR

Magdaléna Farkašová

Obec Hervartov

01.12.2021

Dohoda, § 12 PvHN, medzi organizátorom a úradom

21/34/012/83

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Hervartov

01.12.2021

Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

21/34/010/128

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Hervartov

29.09.2021

Kúpno-predajná zmluva č. 03/2008 zo dňa 16.9.2008

03/2008 + dodatok č. 1 k zmluve

209,96 EUR

Marián Tej

Obec Hervartov

17.09.2021

Zmluva č. 1674/2021/OPR o poskytnutí dotácie

2021/09/17

20 250,00 EUR cena s DPH

Prešovský samosprávny kraj, 0PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda

Obec Hervartov

02.09.2021

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

2021/08/31

1,00 EUR

JUDr. Ivan Savčák

Obec Hervartov

24.08.2021

Kupna zmluva

2021/08/01

451,70 EUR

Kovaĺová Daniela

Obec Hervartov

21.07.2021

Dohoda č. 21/34/054/132 na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti v rámci národného projektu

21/34/054/132

6 132,60 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Hervartov

20.07.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR

MK-3216/2021-423

2 000,00 EUR

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Obec Hervartov

02.07.2021

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

2021/07/01

1 300,00 EUR cena s DPH

Ing. Jozef Adamkovič, zodpovedný audítor

Obec Hervartov

31.05.2021

Zmluva č. 1421 521 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 obč.zákonníka

1421 521

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Hervartov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: