SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
2.9.2021
Poskytovanie právnych služieb
JUDr. Ivan Savčák
Detail zmluvy 2021/08/31
Číslo 2021/08/31
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 JUDr. Ivan Savčák
Zmluvná strana 2 IČO 42230080
Názov Zmluva o poskytovaní právnych služieb
Predmet Poskytovanie právnych služieb
Cena 1,00 EUR
Dátum uzavretia 31.8.2021
Dátum zverejnenia 2.9.2021
Dátum účinnosti 9.9.2021
Dátum ukončenia 30.9.2031
Uzatvoril Miroslav Mackanič
24.8.2021
Odkupenie pozemku pre Obec Hervartov EKN 941/1 orna pôda 542 m² v podiele 40/480
Kovaĺová Daniela
Detail zmluvy 2021/08/01
Číslo 2021/08/01
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Kovaĺová Daniela
Názov Kupna zmluva
Predmet Odkupenie pozemku pre Obec Hervartov EKN 941/1 orna pôda 542 m² v podiele 40/480
Cena 451,70 EUR
Dátum uzavretia 24.8.2021
Dátum zverejnenia 24.8.2021
Dátum účinnosti 25.8.2021
Dátum ukončenia 26.8.2031
Uzatvoril Mackanič Miroslav
Prílohy
8c0a7_kz.pdf
21.7.2021
Predmetom dohody je poskytovanie finančného príspevku úradom zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Podpora zamestnanosti" Aktivita č. 1 ...
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Detail zmluvy 21/34/054/132
Číslo 21/34/054/132
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda č. 21/34/054/132 na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti v rámci národného projektu
Predmet Predmetom dohody je poskytovanie finančného príspevku úradom zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Podpora zamestnanosti" Aktivita č. 1 ...
Cena 6 132,60 EUR
Dátum uzavretia 20.7.2021
Dátum zverejnenia 21.7.2021
Dátum účinnosti 22.7.2021
Dátum ukončenia 21.7.2031
Uzatvoril Miroslav Mackanič
20.7.2021
Dotácia zo ŠR SR prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MK SR na obnovu, ochranu a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu na podporu realizácie projektu s názvom "Rekonštrukcia sýpky v obci Hervartov"
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Detail zmluvy MK-3216/2021-423
Číslo MK-3216/2021-423
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Zmluvná strana 2 IČO 00165182
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR
Predmet Dotácia zo ŠR SR prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MK SR na obnovu, ochranu a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu na podporu realizácie projektu s názvom "Rekonštrukcia sýpky v obci Hervartov"
Cena 2 000,00 EUR
Dátum uzavretia 15.7.2021
Dátum zverejnenia 20.7.2021
Dátum účinnosti 21.7.2021
Dátum ukončenia 31.12.2021
Uzatvoril Miroslav Mackanič
2.7.2021
Predmetom zmluvy je vykonanie auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020.
Ing. Jozef Adamkovič, zodpovedný audítor
Detail zmluvy 2021/07/01
Číslo 2021/07/01
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Ing. Jozef Adamkovič, zodpovedný audítor
Zmluvná strana 2 IČO 308 872 32
Názov Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
Predmet Predmetom zmluvy je vykonanie auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020.
Cena 1 300,00 EUR cena s DPH
Dátum uzavretia 1.7.2021
Dátum zverejnenia 2.7.2021
Dátum účinnosti 3.7.2021
Dátum ukončenia 31.7.2021
Uzatvoril Miroslav Mackanič
31.5.2021
Poskytnutie dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor obce na zabezpečenie materiálno-technického vybavenie DHZO, na OOPP pre členov DHZO, odbornú prípravu DHZO a zabezpečenie servisu pre hasič.techniku a hasič.motor.vozidlá
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Detail zmluvy 1421 521
Číslo 1421 521
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Zmluvná strana 2 IČO 00177474
Názov Zmluva č. 1421 521 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 obč.zákonníka
Predmet Poskytnutie dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor obce na zabezpečenie materiálno-technického vybavenie DHZO, na OOPP pre členov DHZO, odbornú prípravu DHZO a zabezpečenie servisu pre hasič.techniku a hasič.motor.vozidlá
Cena 1 400,00 EUR
Dátum uzavretia 16.5.2021
Dátum zverejnenia 31.5.2021
Dátum účinnosti 1.6.2021
Dátum ukončenia 30.6.2031
Uzatvoril Miroslav Mackanič
29.4.2021
"Stavebné práce - Hervartov - výstavba chodníka" Operačný program: iROP, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, kód výzvy MAS_107/7.2/3.
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.
Detail zmluvy 2021/04/01
Číslo 2021/04/01
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.
Názov Zmluva o dielo
Predmet "Stavebné práce - Hervartov - výstavba chodníka" Operačný program: iROP, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, kód výzvy MAS_107/7.2/3.
Cena 15 115,46 EUR
Dátum uzavretia 29.4.2021
Dátum zverejnenia 29.4.2021
Dátum účinnosti 30.4.2021
Dátum ukončenia 30.4.2031
Uzatvoril Miroslav Mackanič
26.4.2021
Zámena pozemkov (verejný záujem)
Jozef Harčár
Detail zmluvy 2021/04/2
Číslo 2021/04/2
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Jozef Harčár
Názov Zámenná zmluva
Predmet Zámena pozemkov (verejný záujem)
Dátum uzavretia 26.4.2021
Dátum zverejnenia 26.4.2021
Dátum účinnosti 27.4.2021
Dátum ukončenia 30.4.2031
Uzatvoril Miroslav Mackanič
16.4.2021
Zámena pozemkov
Anna Bubeníková
Detail zmluvy 2021/04/1
Číslo 2021/04/1
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Anna Bubeníková
Názov Zámenná zmluva
Predmet Zámena pozemkov
Cena 1 120,00 EUR
Dátum uzavretia 16.4.2021
Dátum zverejnenia 16.4.2021
Dátum účinnosti 17.4.2021
Uzatvoril Miroslav Mackanič
26.3.2021
Dopoistenie hnuteľného majetku - nábytku MŠ - cez projekt "Rekonštrukcia ZŠ o MŠ so znížením energ. náročnosti budovy
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Detail zmluvy 2021/03/1
Číslo 2021/03/1
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 00151700
Názov Poistná zmluva PP01
Predmet Dopoistenie hnuteľného majetku - nábytku MŠ - cez projekt "Rekonštrukcia ZŠ o MŠ so znížením energ. náročnosti budovy
Cena 107,02 EUR
Dátum uzavretia 26.3.2021
Dátum zverejnenia 26.3.2021
Dátum účinnosti 27.3.2021
Uzatvoril Miroslav Mackanič
17.3.2021
Zmena obsahu zmluvy.
Slovenská republika - Štatistický úrad SR
Detail zmluvy 2020/11/03
Číslo 2020/11/03
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Slovenská republika - Štatistický úrad SR
Zmluvná strana 2 IČO 00166197
Názov Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
Predmet Zmena obsahu zmluvy.
Dátum zverejnenia 17.3.2021
Dátum účinnosti 18.3.2021
Uzatvoril Miroslav Mackanič
2.3.2021
Kúpa pozemkov: 651,25 m2 ornej pôdy
Obec Hervartov
Detail zmluvy 2021/1
Číslo 2021/1
Zmluvná strana 1 Karvášová Žofia
Zmluvná strana 2 Obec Hervartov
Zmluvná strana 2 IČO 00322032
Názov Kúpna zmluva
Predmet Kúpa pozemkov: 651,25 m2 ornej pôdy
Cena 1 497,87 EUR
Dátum uzavretia 2.3.2021
Dátum zverejnenia 2.3.2021
Dátum účinnosti 3.3.2021
Dátum ukončenia 3.3.2031
Uzatvoril Miroslav Mackanič
18.1.2021
Predmetom uzatvorenia tejto dohody je aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe.
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Detail zmluvy 2020/11/16.
Číslo 2020/11/16.
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predmet Predmetom uzatvorenia tejto dohody je aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe.
Dátum uzavretia 18.12.2020
Dátum zverejnenia 18.1.2021
Dátum účinnosti 19.1.2021
Dátum ukončenia 19.1.2031
Uzatvoril Miroslav Mackanič
13.1.2021
Predmetom zmluvy je záväzok organizátora zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti.....udržiavania pracovných návykov UoZ.
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Detail zmluvy 2020/12/16
Číslo 2020/12/16
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 20/34/012/141
Predmet Predmetom zmluvy je záväzok organizátora zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti.....udržiavania pracovných návykov UoZ.
Dátum uzavretia 16.12.2020
Dátum zverejnenia 13.1.2021
Dátum účinnosti 14.1.2021
Dátum ukončenia 31.12.2031
Uzatvoril Miroslav Mackanič
14.12.2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život"- Aktivita č. 3 Podpora zamestnávania UoZ – Opatrenie č. 2
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Detail zmluvy 2020/12/14
Číslo 2020/12/14
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda č. 20/34/54X/106
Predmet Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život"- Aktivita č. 3 Podpora zamestnávania UoZ – Opatrenie č. 2
Cena 8 687,76 EUR
Dátum uzavretia 11.12.2020
Dátum zverejnenia 14.12.2020
Dátum účinnosti 15.12.2020
Dátum ukončenia 31.12.2030
Uzatvoril Miroslav Mackanič
Poznámka . Súbor vo formáte PDF - Textová verzia Dohoda 20/34/54X/106 - 315.79 kB 2. Súbor vo formáte PDF - Textová verzia Príloha č. 1 Evidencia obsadzovania/preobsadzovania PM - 355.81 kB 3. Súbor vo formáte PDF - Textová verzia Príloha č.2 Preukazovanie nárastu/úbytku pracovných miest u zamestnávateľa - 357.18 kB
27.11.2020
Koncové zariadenie a SIM karta k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov v roku 2021
Slovenská republika - Štatistický úrad SR
Detail zmluvy 2020/11/03
Číslo 2020/11/03
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Slovenská republika - Štatistický úrad SR
Zmluvná strana 2 IČO 00166197
Názov Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659 a nasl. Občianského zákonníka
Predmet Koncové zariadenie a SIM karta k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov v roku 2021
Dátum uzavretia 26.11.2020
Dátum zverejnenia 27.11.2020
Dátum účinnosti 30.11.2020
Dátum ukončenia 15.4.2021
Uzatvoril Miroslav Mackanič
26.11.2020
Výkon zimnej údržby miestnych komunikáciu v obci Hervartov pre zimné obdobie 2020/2021 do 31.3.2021
Správa a údržba ciest PSK, oblasť Bardejov
Detail zmluvy 2020/11/02
Číslo 2020/11/02
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Správa a údržba ciest PSK, oblasť Bardejov
Zmluvná strana 2 IČO 37 936 859
Názov Dohoda č. 2/2020
Predmet Výkon zimnej údržby miestnych komunikáciu v obci Hervartov pre zimné obdobie 2020/2021 do 31.3.2021
Dátum uzavretia 25.11.2020
Dátum zverejnenia 26.11.2020
Dátum účinnosti 27.11.2020
Dátum ukončenia 27.11.2031
Uzatvoril Miroslav Mackanič
17.11.2020
Predmetom dodatku je zmena zmluvy v prílohe č. 1.1 zmluvy. "Špecifikácia dotácie" sa nahrádza novou prílohou č. 1.1 "Špecifikácia dotácie č. 1"
Ministerstvo vnútra SR
Detail zmluvy PHZ-OPK1-2018-002772
Číslo PHZ-OPK1-2018-002772
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Ministerstvo vnútra SR
Zmluvná strana 2 IČO 00151866
Názov Dodatok č. 1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2018-002772
Predmet Predmetom dodatku je zmena zmluvy v prílohe č. 1.1 zmluvy. "Špecifikácia dotácie" sa nahrádza novou prílohou č. 1.1 "Špecifikácia dotácie č. 1"
Dátum zverejnenia 17.11.2020
Dátum účinnosti 18.11.2020
Dátum ukončenia 18.11.2030
Uzatvoril Miroslav Mackanič
30.9.2020
Dohoda č. 20/34/054/259 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľ.služby PO alebo FO
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Detail zmluvy 2020/09/30
Číslo 2020/09/30
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda č. 20/34/054/259
Predmet Dohoda č. 20/34/054/259 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľ.služby PO alebo FO
Cena 172,62 EUR
Dátum uzavretia 18.9.2020
Dátum zverejnenia 30.9.2020
Dátum účinnosti 1.10.2020
Dátum ukončenia 31.12.2030
Uzatvoril Miroslav Mackanič
30.9.2020
Dohoda č. 20/34/054/258 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa ... "Praxou k zamestnaniu 2" ...
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Detail zmluvy 2020/09/30
Číslo 2020/09/30
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda č. 20/34/054/258
Predmet Dohoda č. 20/34/054/258 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa ... "Praxou k zamestnaniu 2" ...
Cena 7 789,40 EUR
Dátum uzavretia 17.9.2020
Dátum zverejnenia 30.9.2020
Dátum účinnosti 1.10.2020
Dátum ukončenia 31.12.2020
Uzatvoril Miroslav Mackanič
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Hervartov je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 08:00-16:00
  • Ut: 08:00-16:00
  • St: 08:00-16:00
  • Št: 08:00-16:00
  • Pi: 08:00-16:00