SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
21.3.2019
Stavebné práce - Prístavba k OcÚ č. 3 Hervartov
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.
Detail zmluvy 1/2019
Číslo 1/2019
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.
Názov Zmluva o dielo č. 1/2019
Predmet Stavebné práce - Prístavba k OcÚ č. 3 Hervartov
Cena 50 056,64 EUR
Dátum uzavretia 20.3.2019
Dátum zverejnenia 21.3.2019
Dátum účinnosti 22.3.2019
Uzatvoril Miroslav Mackanič
1.3.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na stavebú úpravu požiarnej zbrojnice
Ministerstvo vnútra SR
Detail zmluvy PHZ-OPK1-2018-002772
Číslo PHZ-OPK1-2018-002772
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Ministerstvo vnútra SR
Zmluvná strana 2 IČO 00151866
Názov Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002772
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie na stavebú úpravu požiarnej zbrojnice
Cena 29 000,00 EUR
Dátum uzavretia 19.2.2019
Dátum zverejnenia 1.3.2019
Dátum účinnosti 2.3.2019
Uzatvoril Miroslav Mackanič
1.3.2019
Zmluva o spolufinancovaní CVČ na r. 2019
Mesto Bardejov
Detail zmluvy 2676/2019
Číslo 2676/2019
Zmluvná strana 1 Obec HervartovObec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Mesto Bardejov
Zmluvná strana 2 IČO 00321842
Názov Zmluva o spolufinancovaní CVČ na r. 2019
Predmet Zmluva o spolufinancovaní CVČ na r. 2019
Cena 64,00 EUR
Dátum uzavretia 22.2.2019
Dátum zverejnenia 1.3.2019
Dátum účinnosti 2.3.2019
Dátum ukončenia 31.12.2019
Uzatvoril Miroslav Mackanič
6.2.2019
Zabezpečenie straveniek
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
Detail zmluvy 19K776023
Číslo 19K776023
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
Zmluvná strana 2 IČO 36391000
Názov Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta
Predmet Zabezpečenie straveniek
Cena 3,60 EUR
Dátum uzavretia 1.2.2019
Dátum zverejnenia 6.2.2019
Dátum účinnosti 7.2.2019
Uzatvoril Miroslav Mackanič
20.12.2018
Zmena cien za manipuláciu a zvoz odpadu
Hudák Ladislav, s.r.o.
Detail zmluvy 11/2018
Číslo 11/2018
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Hudák Ladislav, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 50 932 284
Názov Dodatok č. 4 k Zmluve o zvoze a manipulácii odpadu
Predmet Zmena cien za manipuláciu a zvoz odpadu
Dátum zverejnenia 20.12.2018
Dátum účinnosti 1.1.2019
Uzatvoril Miroslav Mackanič
29.11.2018
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci NP "Cesta na trh práce 2""
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Detail zmluvy 18/34/054/590
Číslo 18/34/054/590
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda č. 18/34/054/590
Predmet Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci NP "Cesta na trh práce 2""
Cena 3 893,76 EUR
Dátum uzavretia 27.11.2018
Dátum zverejnenia 29.11.2018
Dátum účinnosti 1.12.2018
Uzatvoril Miroslav Mackanič
26.11.2018
Poskytnutie dotácia z rozpočtu MV SR na prevenciu kriminality č. 1 "Vybudovanie kamerového a bezpečnostného systému v obci Hervartov"
Ministerstvo vnútra SR- Okr.úrad Prešov
Detail zmluvy 204/2018/OO
Číslo 204/2018/OO
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Ministerstvo vnútra SR- Okr.úrad Prešov
Zmluvná strana 2 IČO 00151866
Názov Zmluva č. 204/2018/OO
Predmet Poskytnutie dotácia z rozpočtu MV SR na prevenciu kriminality č. 1 "Vybudovanie kamerového a bezpečnostného systému v obci Hervartov"
Cena 5 000,00 EUR
Dátum uzavretia 12.11.2018
Dátum zverejnenia 26.11.2018
Dátum účinnosti 27.11.2018
Uzatvoril Miroslav Mackanič
26.11.2018
Zimná údržba miestnych komunikácií pre zimné obdobie 2018/2019
Správa a údržba ciest PSK, oblasť Bardejov
Detail zmluvy 10/2018
Číslo 10/2018
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Správa a údržba ciest PSK, oblasť Bardejov
Zmluvná strana 2 IČO 37 936 859
Názov Dohoda č. 5/2018
Predmet Zimná údržba miestnych komunikácií pre zimné obdobie 2018/2019
Dátum zverejnenia 26.11.2018
Dátum účinnosti 27.11.2018
Uzatvoril Miroslav Mackanič
22.11.2018
Pripojenie do distribučnej sústavy
Východoslovenská distribučná, as.
Detail zmluvy 9/2018
Číslo 9/2018
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Východoslovenská distribučná, as.
Zmluvná strana 2 IČO 36 599 361
Názov Zmluva o pripojení
Predmet Pripojenie do distribučnej sústavy
Dátum zverejnenia 22.11.2018
Dátum účinnosti 23.11.2018
Uzatvoril Miroslav Mackanič
13.11.2018
Kúpa pozemku trvalého trávneho porastu
Obec Hervartov
Detail zmluvy 2/2018
Číslo 2/2018
Zmluvná strana 1 Miroslav Macej
Zmluvná strana 2 Obec Hervartov
Zmluvná strana 2 IČO 00322032
Názov Kúpna zmluva č. 2/2018
Predmet Kúpa pozemku trvalého trávneho porastu
Cena 2 961,00 EUR
Dátum uzavretia 12.11.2018
Dátum zverejnenia 13.11.2018
Dátum účinnosti 1.12.2018
Uzatvoril Miroslav Mackanič
13.11.2018
kúpa pozemku orná pôda
Obec Hervartov
Detail zmluvy 1/2018
Číslo 1/2018
Zmluvná strana 1 Jozef Mackanič a manž. Helena
Zmluvná strana 2 Obec Hervartov
Zmluvná strana 2 IČO 00322032
Názov Kúpna zmluva č. 1/2018
Predmet kúpa pozemku orná pôda
Dátum uzavretia 12.11.2018
Dátum zverejnenia 13.11.2018
Dátum účinnosti 1.12.2018
Uzatvoril Miroslav Mackanič
12.11.2018
Elektronická komunikácia so zdravotnou poisťovňou
Dôvera ZP, a.s.
Detail zmluvy 8/2018
Číslo 8/2018
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Dôvera ZP, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 35 942 436
Názov Zmluva o elektronickej komunikácii
Predmet Elektronická komunikácia so zdravotnou poisťovňou
Dátum zverejnenia 12.11.2018
Dátum účinnosti 13.11.2018
Uzatvoril Miroslav Mackanič
2.11.2018
Preložka STL plynovodu a prípojky plynovodu (Objekt služieb cestovného ruchu - Hervartov)
GAS-MG, spol. s.r.o.
Detail zmluvy 11/2018 + Dodatok č. 1 k ZoD
Číslo 11/2018 + Dodatok č. 1 k ZoD
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 GAS-MG, spol. s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 35911671
Názov Zmluva o dielo + Dodatok č. 1 k ZoD
Predmet Preložka STL plynovodu a prípojky plynovodu (Objekt služieb cestovného ruchu - Hervartov)
Cena 15 402,31 EUR
Dátum zverejnenia 2.11.2018
Dátum účinnosti 2.11.2018
4.10.2018
Uteplenie a izolácia strešných priestorov budovy objektu služieb cestovného ruchu - Hervartov č. 158 aplikáciou polyuretánovej peny.
Expos
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Expos
Zmluvná strana 2 IČO 36 472 204
Názov Zmluva o dielo
Predmet Uteplenie a izolácia strešných priestorov budovy objektu služieb cestovného ruchu - Hervartov č. 158 aplikáciou polyuretánovej peny.
Cena 6 557,10 EUR
Dátum zverejnenia 4.10.2018
Dátum účinnosti 3.10.2018
1.8.2018
práce na diele "Komplexná rekonštrukcia sýpky v obci Hervartov"
Obec Hervartov
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 J a L Š, s.r.o.
Zmluvná strana 1 IČO 44610581
Zmluvná strana 2 Obec Hervartov
Zmluvná strana 2 IČO 00322032
Názov Zmluva o dielo
Predmet práce na diele "Komplexná rekonštrukcia sýpky v obci Hervartov"
Cena 5 342,80 EUR
Dátum zverejnenia 1.8.2018
Dátum účinnosti 2.8.2018
Uzatvoril Miroslav Mackanič
29.8.2016
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve
Obec Hervartov
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Koller Karol a manž. Ružena r. Kozáková
Zmluvná strana 2 Obec Hervartov
Zmluvná strana 2 IČO 00322032
Názov Zmluva o nájme bytu z r. 2011
Predmet Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve
Cena 100,00 EUR
Dátum uzavretia 28.8.2016
Dátum zverejnenia 29.8.2016
Dátum účinnosti 1.9.2016
Dátum ukončenia 31.8.2019
Uzatvoril Miroslav Mackanič
Poznámka Zmluva o nájme nebytových priestorov z 15. 8. 2011
1.10.2014
Poistenie diela: Protipovodňová ochrana povodia Valalského potoka a obce Hervartov
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Detail zmluvy 9871005196
Číslo 9871005196
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 00151700
Názov Poistná zmluva
Predmet Poistenie diela: Protipovodňová ochrana povodia Valalského potoka a obce Hervartov
Cena 3 699,64 EUR
Dátum uzavretia 30.9.2014
Dátum zverejnenia 1.10.2014
Dátum účinnosti 1.10.2014
Uzatvoril Miroslav Mackanič
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Hervartov je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 08:00-16:00
  • Ut: 08:00-16:00
  • St: 08:00-16:00
  • Št: 08:00-16:00
  • Pi: 08:00-16:00