Navigácia

Obsah

Obec Hervartov

v zastúpení Miroslavom Mackaničom - starostom obce 

 

Upozorňuje občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia, aby dodržiavali nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR a po príchode zostali v karanténe po dobu 14 dní. (prísny zákaz opustiť rod. dom resp. byt).

V prípade nedodržania uvedeného nariadenia, bude to mať pre danú osobu/y trestnoprávne následky. 

 

 Miroslav Mackanič, v.r.

 starosta obce

Aktuality

14.06.2021

Očkovanie psov 19. 6. 2021

Dňa 19. 6. 2021 (sobota) sa na parkovisku pred ZŠ Hervartov uskutoční očkovanie psov proti besnote. Čas: od 9,30 hod. do 10,30 hod. Poplatok za vakcínu: 5,-- EUR. Doneste so sebou očkovací preukaz psa.

Detail

Zabezpečenie komplexných služieb pre rozvoj regionálneho CR v obci Hervartov

Zabezpečenie komplexných služieb pre rozvoj regionálneho CR v obci Hervatrtov

Základné údaje

Samosprávny kraj Prešovský
Okres Bardejov
Región Horný Šariš
Počet obyvateľov 494
Rozloha 987 ha
Prvá písomná zmienka v roku 1406

 

Obec Hervartov

Prvá písomná správa o obci je z roku 1406.

Dominantou obce Hervartov je aj v súčasnosti drevený gotický kostolík sv. Františka z Assisi, ktorý bol zapísaný spolu s ďalšími drevenými chrámami východného Slovenska do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

hervartov