Navigácia

Obsah

Obec Hervartov

v zastúpení Miroslavom Mackaničom - starostom obce 

 

žiada všetkých občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia, aby svoj príchod do obce nahlásili e-mailom: obec.hervartov@post.sk alebo na ocu.hervartov@gmail.com.

Taktiež upozorňuje občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia, aby dodržiavali nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR a po príchode zostali v karanténe po dobu 14 dní. (prísny zákaz opustiť rod. dom resp. byt).

V prípade nedodržania uvedeného nariadenia, bude to mať pre danú osobu/y trestnoprávne následky. 

 

 Miroslav Mackanič, v.r.

 starosta obce

Aktuality

26.02.2021

Leták Jarná zbierka na charitu

Jarná zbierka na charitu

Formy pomoci - jarná zbierka na charitu - spôsoby, akými sa dá pomôcť núdznym.

Detail

Úradná tabuľa

01.03.2021 - 31.03.2021

COVID-19 od 1. 3. 2021

25.02.2021 - 30.11.2021

Oznámenie o vstupe na pozemok

24.02.2021 - 31.12.2021

Oznam

Zabezpečenie komplexných služieb pre rozvoj regionálneho CR v obci Hervartov

Zabezpečenie komplexných služieb pre rozvoj regionálneho CR v obci Hervatrtov

Základné údaje

Samosprávny kraj Prešovský
Okres Bardejov
Región Horný Šariš
Počet obyvateľov 494
Rozloha 987 ha
Prvá písomná zmienka v roku 1406

 

Obec Hervartov

Prvá písomná správa o obci je z roku 1406.

Dominantou obce Hervartov je aj v súčasnosti drevený gotický kostolík sv. Františka z Assisi, ktorý bol zapísaný spolu s ďalšími drevenými chrámami východného Slovenska do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

hervartov