SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Tlačivá

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
22.1.2024
Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
Detail dokumentu
Dátum 22.1.2024
Názov Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
27.3.2023
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Detail dokumentu
Dátum 27.3.2023
Názov Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
27.3.2023
Návrh na zrušenie prechodného pobytu
Detail dokumentu
Dátum 27.3.2023
Názov Návrh na zrušenie prechodného pobytu
27.3.2023
Podnet na zabezpečenie výrubu stromov
Detail dokumentu
Dátum 27.3.2023
Názov Podnet na zabezpečenie výrubu stromov
27.3.2023
Oznámenie o výrube stromov
Detail dokumentu
Dátum 27.3.2023
Názov Oznámenie o výrube stromov
27.3.2023
Žiadosť o súhlas na výrub stromov
Detail dokumentu
Dátum 27.3.2023
Názov Žiadosť o súhlas na výrub stromov
27.3.2023
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub
Detail dokumentu
Dátum 27.3.2023
Názov Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub
27.3.2023
Ako vybaviť výrub stromov
Detail dokumentu
Dátum 27.3.2023
Názov Ako vybaviť výrub stromov
Popis Výrub stromov
27.3.2023
Rozkopávkové povolenie
Detail dokumentu
Dátum 27.3.2023
Názov Rozkopávkové povolenie
27.3.2023
Kolaudačné rozhodnutie
Detail dokumentu
Dátum 27.3.2023
Názov Kolaudačné rozhodnutie
27.3.2023
Žiadosť o predĺženie lehoty dokončenia stavby
Detail dokumentu
Dátum 27.3.2023
Názov Žiadosť o predĺženie lehoty dokončenia stavby
27.3.2023
Žiadosť o zlúčené stavebné konanie - územné so stavebným
Detail dokumentu
Dátum 27.3.2023
Názov Žiadosť o zlúčené stavebné konanie - územné so stavebným
27.3.2023
Predlženie platnosti stavebného povolenia
Detail dokumentu
Dátum 27.3.2023
Názov Predlženie platnosti stavebného povolenia
27.3.2023
Žiadosť o stavebné povolenie
Detail dokumentu
Dátum 27.3.2023
Názov Žiadosť o stavebné povolenie
27.3.2023
Povolenie na odstránenie stavby
Detail dokumentu
Dátum 27.3.2023
Názov Povolenie na odstránenie stavby
27.3.2023
Ohlásenie jednoduchej stavby
Detail dokumentu
Dátum 27.3.2023
Názov Ohlásenie jednoduchej stavby
27.3.2023
Ohlásenie drobnej stavby
Detail dokumentu
Dátum 27.3.2023
Názov Ohlásenie drobnej stavby
27.3.2023
Daň z nehnuteľnosti vzor
Detail dokumentu
Dátum 27.3.2023
Názov Daň z nehnuteľnosti vzor
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Hervartov je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 08:00-16:00
  • Ut: 08:00-16:00
  • St: 08:00-16:00
  • Št: 08:00-16:00
  • Pi: 08:00-16:00