SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Verejné obstarávanie

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
31.10.2019
Súhrnná správa za III. štvrťrok 2019
Detail dokumentu
Dátum 31.10.2019
Názov Súhrnná správa za III. štvrťrok 2019
16.7.2019
Výzva - Výstavba detského ihriska
Detail dokumentu
Dátum 16.7.2019
Názov Výzva - Výstavba detského ihriska
Popis Kategória - Zakázky s nízkými hodnotami Výstavba detského ihriska podľa projektovej dokumentácie
30.11.2017
Výsledky vyhodnotenia ponúk "Oprava havarijného stavu elektroinšt. ZŠ Hervartov"
Detail dokumentu
Dátum 30.11.2017
Názov Výsledky vyhodnotenia ponúk "Oprava havarijného stavu elektroinšt. ZŠ Hervartov"
30.10.2017
Rekonštrukcia a modernizácia priestorov ZŠ a MŠ pre športovú a komunitnú spolkovú činnosť
Detail dokumentu
Dátum 30.10.2017
Názov Rekonštrukcia a modernizácia priestorov ZŠ a MŠ pre športovú a komunitnú spolkovú činnosť
30.10.2017
Stavebné úpravy a investície do znižovania energetickej náročnosti budovy v rámci miestnych služieb
Detail dokumentu
Dátum 30.10.2017
Názov Stavebné úpravy a investície do znižovania energetickej náročnosti budovy v rámci miestnych služieb
4.4.2017
Výzva na predlož.CP "ROZSIRENIE PREVADZKY MŠ .... a prílohy
Detail dokumentu
Dátum 4.4.2017
Názov Výzva na predlož.CP "ROZSIRENIE PREVADZKY MŠ .... a prílohy
11.2.2016
Prieskum trhu - výzva - Rekonštrukcia kultúrno-správnej budovy v obci Hervartov
Detail dokumentu
Dátum 11.2.2016
Názov Prieskum trhu - výzva - Rekonštrukcia kultúrno-správnej budovy v obci Hervartov
Popis Predmetom zákazky sú stavebné práce k predmetnej výzve. Podrobnejší rozpis je uvedený vo výkaze výmer.
11.2.2016
Podklady k výzve prieskum trhu Rekonštrukcia KSB v obci Hervartov
29.6.2015
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Hervartov
Detail dokumentu
Dátum 29.6.2015
Názov Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Hervartov
17.2.2014
Informácia, Formulár § 41
Detail dokumentu
Dátum 17.2.2014
Názov Informácia, Formulár § 41
28.1.2014
Súťažné podklady "Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Hervartov"
Detail dokumentu
Dátum 28.1.2014
Názov Súťažné podklady "Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Hervartov"
Popis Súťažné podklady "Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Hervartov"
18.1.2014
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY) "Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Hervartov"
Detail dokumentu
Dátum 18.1.2014
Názov VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY) "Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Hervartov"
Popis Predmetom zákazky sú stavebné práce rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Hervartov
18.3.2011
Výzva na predloženie ponuky - Externý manažment
Detail dokumentu
Dátum 18.3.2011
Názov Výzva na predloženie ponuky - Externý manažment
Popis Externý manažment /implementácia/ projektu a zabezpečenie publicity projektu: „Protipovodňvová ochrana povodia Valalského potoka a obce Hervartov“, v rámci grantovej schémy OP ŽP, prioritná os 2 - Ochrana pred povodňami, opatrenie 2.1 Ochrana pred povodňami, operačný cieľ 2.1 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami, kód výzvy OPŽP-PO2-10-1, s celkovými výdavkami na protipovodňovú ochranu – 3 109 763,66 EUR
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Hervartov je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 08:00-16:00
  • Ut: 08:00-16:00
  • St: 08:00-16:00
  • Št: 08:00-16:00
  • Pi: 08:00-16:00