SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

ZŠ - história

Stará škola

Stará škola bola postavená v roku 1900 pod číslom 55. Bola to rímsko-katolícka ľudová škola. Učilo sa     v nej denne, okrem soboty a až do r. 1925 bola aj tzv. nedeľňajšia smena. To znamenalo, že posledné ročníky sa chodilo na vyučovanie len 2x v týždni. Učitelia mali byt v škole.

Vystriedali sa tu učitelia: Balik, Hannel, Šváby, Gurský, Tuleja, Berka, Skacelová, Halža, Šariský, Križanová, Ďurkoš, Sobek, Berešová.

Ako prebiehalo vyučovanie

V škole sa vyučovanie začínalo aj končilo modlením. Pokiaľ ide o školskú výchovu, tak bola dosť prísna. Fyzický trest (bitka s paličkou po ruke, alebo aj po zadku) to bola normálna výchova. Bolo to za nenaučenú látku, za rôzne nezbedníctva, za nepozdravenie starších, za klamstvo... Bol ešte jeden trest, a to písomný. Napríklad: 50 alebo 100 krát napísať určitú vetu ako: Včera som nepozdravil staršieho človeka na ulici. Alebo: Nenaučil som sa úlohu zo zemepisu. A podobne. To si potom taký žiak večer posedel, kým trest napísal. No boli aj príjemné chvíle, keď sa išlo na konci školského roka na výlet, či už vlakom alebo na konskom povoze, ale aj pešo do blízkeho okolia (na Poľany, pod Manduvku), na majáles, ktorý bol do večera pre školákov a večer pre ostatnú mládež. Majáles bola na školskom dvore alebo v prírode (na Kocanke, na Lučkoch). Cez zimné obdobie deti využívali sánkovanie na saniach, ktoré im rodičia urobili doma. To boli najväčšie radovánky detí - školákov. Lyžovanie bolo veľmi zriedkavé, len ten lyžoval, komu doma urobili lyže. Korčuľovanie - to bol neznámy pojem.

Počas účinkovania učiteľa Berku sa hralo aj 2x divadlo, a to raz v škole "Pánik" - hralo sa v triede.  Druhá hra bola s náboženskou témou, a to "Lurdské zjavenie". To už bolo veľkolepé. Javisko bolo postavené cez potok do Feckovej záhrady na požičaných drevách a doskách. Dej bol spestrený bengálskym ohňom. Účinkujúcich bolo veľa, ale len ženského rodu. Dievčatá do 12 rokov ako anjelici a dievky ako účastníčky zjavenia Panny Márie v Lurdoch. Diváci prišli aj z okolitých obcí. Hlavnými režisérmi boli Jolana a Ladislav Berkovi.

Stručný prehľad dejinami školy

V dávnych časoch boli deti posielané do škôl do susedných obcí Šiba a Richvald. Neskôr vyučovanie prebiehalo tak, že cez zimu deti chodili k niektorému občanovi v obci, ktorý vedel čítať, písať a počítať. Títo učitelia sa naučili čítať a písať na vojenčine. Neskôr boli učiteľmi aj obyčajní ľudia, ktorí ovládali písanie a počty. Nemali však plat ani od obce, ani od štátu. Učili za zmluvný poplatok, ktorý im občania dobrovoľne poskytli.

Ján Šoltýs - organista z Richvaldu, učil 3 dni v týždni, a to čítať, písať a počítať.

Ján Zamborský - občan z Hervartova, učil do roku 1868. Učil len cez zimné obdobie, a to jeden deň           v Šibe,  druhý v Hervartove.

p. Patočková - bola riadna učiteľka.

p. Elbécka - riadna učiteľka. Učila asi v rokoch 1845 - 1900, kedy už bola v Hervartove postavená škola.

Július Krasics - riadny učiteľ v rokoch 1910 - 1915.

Augustín Vojtech Smibl - v rokoch 1915 - 1919.

Učiteľ v týchto časoch mal vokaborialne zabezpečené dôchodky, ktoré činili od obce 600 Kč, záhradné 20 Kč a byt. Vyučovanie prebiehalo v dvoch oddeleniach, a to chlapci a dievčatá . Vyučovalo sa v maďarskej reči, ale katechizmus a biblia v slovenskej reči.

Mikuláš Hudák - vyučoval v rokoch 1919 - 1921. Počet žiakov bol 48, z toho 25 chlapcov a 23 dievčat.        V školskom roku 1921-22 tu bola na niekoľko mesiacov náhradná učiteľka Anna Hudáková. Tá však vedela len čítať a písať.

V školskom roku 1922-23 bol učiteľom Jozef Balík.

V školskom roku 1923-24 bol učiteľom Alexander Hannel, rodák z Bardejova.

V roku 1924-25 Oľga Fedošová.

1. apríla 1925 sa vrátil po šesťmesačnej činnej vojenskej službe Alexander Hannel a zaujal opäť svoje miesto učiteľa. Dňa 1. marca 1927 bol založený spevokol, ktorý mal 42 členov.

V roku 1927 bol učiteľom Dezider Šváby. Školu navštevovalo 13 chlapcov a 20 diuevčat. Dňa 22. mája tohto roku zomrela jedna žiačka na "španielsku chrípku". Pre túto nemoc sa nevyučovalo 10 dní.

Dňa 28. októbra 1928 bola jubilejná slávnosť pri príležitosti desaťročného trvania Československej republiky. Na slávnosť prišlo 115 ľudí, takže celá učebňa bola preplnená.

Dňa 30. 9. 1931 odišliel z tunajšej školy učiteľ Dezider Šváby, ktorý sa presťahoval do Ruskova.              Od 9. decembra 1931 nastupuje výpomocný učiteľ Jozef Petruš. 11. februára 1932 však náhle onemocnel, bol odvezený do prešovskej nemocnice a do tunajšej školy sa už nevrátil.

V júli 1932 prebiehala voľba učiteľa. Z prihlásených sa dostavil iba jeden - Štefan Gurský z Bogliarky. Bol jednohlasne zvolený za učiteľa a správcu školy. Nápis na škole bol: "Rímsko-katolícka ľudová škola". Dňa 1. februára 1934 sa otvára druhá trieda v škole. Vyučovanie je striedavé - dopoludnia a odpoludnia. V druhej triede vyučuje Juraj Tuleja, výpomocný učiteľ. Dňa 30. júna 1934 však odchádza a 30. júla 1934 sa správca školy Štefan Gurský vzdáva svojej funkcie.

Nastupuje tak Ján Berka a výpomocná učiteľka Oľga Skacelová. Tá však 30. júna 1935 odchádza a           v obidvoch triedach vyučuje Ján Berka. Na začiatku školského roka boli opravené okná a znovu zabudované záchody. Dňa 1. januára 1936 nastúpila nová učiteľka Albína Němcová.

Dňa 19. augusta 1938 boli v našej obci veľké záplavy, ktoré narobili značné škody. Pri školskej budove bola vzatá betónová terasa, polámané ploty, na dvore veľké nánosy piesku.

V roku 1938 nastúpil do Hervartova nový učiteľ Jozef Tarcala, ktorý pochádzal z Bardejova.

V roku 1939 prepukla v našej obci chrípka. Škola bola zatvorená. Obeťou chrípky sa stala žiačka              3. ročníka Mária Palšová.

Dňa 1. septembra 1939 nastúpila do školy nová učiteľka Agnesa Martonová, ktorá pochádzala zo Svinej, okres Prešov. Od roku 1942 je zvolený ako výpomocný učiteľ na tunajšej škole Ján Halečka.

V školskom roku 1942-43 bol na tunajšiu školu novovymenovaný učiteľ Andrej Šariský a na druhé učiteľské miesto Anna Šariská.

Nakoľko školská budova bola vo veľmi zlom  a zanedbanom stave, bolo nutné opraviť ju. Celá oprava si vyžiadala náklady 16 000 Kčs, ktoré uhradila obec.

Dňa 29. októbra 1944 už odišli z obce nemeckí vojaci, uvoľnili školu, aby sa mohlo opäť začať vyučovanie. Keďže 19. novembra 1944 opäť prišlo nemecké vojsko a ubytovalo sa v škole, vyučovanie bolo prerušené. Dňa 18. februára 1945 prechádzali cez dedinu ruskí vojaci. Po prechode vojska znova začalo vyučovanie v škole.

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Hervartov je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 08:00-16:00
  • Ut: 08:00-16:00
  • St: 08:00-16:00
  • Št: 08:00-16:00
  • Pi: 08:00-16:00