SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
22.9.2020
Zmluva o združenej dodávke plynu pre MŠ a ŠJ
innogy Slovensko s.r.o.
Detail zmluvy 2020/09/22
Číslo 2020/09/22
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 innogy Slovensko s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 44291809
Názov Zmluva o združenej dodávke plynu
Predmet Zmluva o združenej dodávke plynu pre MŠ a ŠJ
Dátum uzavretia 22.9.2020
Dátum zverejnenia 22.9.2020
Dátum účinnosti 23.9.2020
Dátum ukončenia 22.9.2030
Uzatvoril Miroslav Mackanič
31.8.2020
Predaj mäsa a mäsových výrobkov pre školskú jedáleň Hervartov
CIMBAĽÁK s.r.o.
Detail zmluvy 2020/08/01
Číslo 2020/08/01
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 CIMBAĽÁK s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 36473219
Názov Kúpna zmluva
Predmet Predaj mäsa a mäsových výrobkov pre školskú jedáleň Hervartov
Cena 1,00 EUR
Dátum uzavretia 28.8.2020
Dátum zverejnenia 31.8.2020
Dátum účinnosti 1.9.2020
Dátum ukončenia 30.6.2022
Uzatvoril Miroslav Mackanič
28.8.2020
Zmena zmluvných podmienok
Slovenská agentúra životného prostredia
Detail zmluvy 2020/08
Číslo 2020/08
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Slovenská agentúra životného prostredia
Zmluvná strana 2 IČO 00626031
Názov Oznámenie o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP
Predmet Zmena zmluvných podmienok
Dátum uzavretia 25.8.2020
Dátum zverejnenia 28.8.2020
Dátum účinnosti 31.8.2020
Dátum ukončenia 31.8.2023
Uzatvoril Miroslav Mackanič
25.8.2020
Audítorské služby ročnej závierky za r. 2019
Ing. Jozef Adamkovič, zodpovedný audítor
Detail zmluvy 2020/08
Číslo 2020/08
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Ing. Jozef Adamkovič, zodpovedný audítor
Zmluvná strana 2 IČO 308 872 32
Názov Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Predmet Audítorské služby ročnej závierky za r. 2019
Cena 1 300,00 EUR
Dátum uzavretia 24.8.2020
Dátum zverejnenia 25.8.2020
Dátum účinnosti 26.8.2020
Dátum ukončenia 30.9.2020
Uzatvoril Miroslav Mackanič
22.7.2020
Prevody pozemkov medzi účastníkmi inominátnej zmluvy. (Tzv. zámena pozemkov)
ELP Consulting s.r.o.
Detail zmluvy 2020/07/02
Číslo 2020/07/02
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 ELP Consulting s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 35906901
Názov Inominátna zmluva
Predmet Prevody pozemkov medzi účastníkmi inominátnej zmluvy. (Tzv. zámena pozemkov)
Cena 660,00 EUR
Dátum uzavretia 14.7.2020
Dátum zverejnenia 22.7.2020
Dátum účinnosti 23.7.2020
Dátum ukončenia 30.9.2020
Uzatvoril Miroslav Mackanič
1.7.2020
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov
ČSOB Poisťovňa, a.s.
Detail zmluvy 2020/07/01
Číslo 2020/07/01
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 ČSOB Poisťovňa, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 31325416
Názov Poistná zmluva Biznis Plus
Predmet Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov
Cena 232,58 EUR
Dátum uzavretia 1.7.2020
Dátum zverejnenia 1.7.2020
Dátum účinnosti 2.7.2020
Uzatvoril Miroslav Mackanič
16.6.2020
k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021H475-221-10 zo dňa 20.02.2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Detail zmluvy Dodatok č. 2 k Zmluve č. IROP-Z-302021H475-221-10
Číslo Dodatok č. 2 k Zmluve č. IROP-Z-302021H475-221-10
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zmluvná strana 2 IČO 00156621
Názov Dodatok č. 2
Predmet k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021H475-221-10 zo dňa 20.02.2018
Dátum uzavretia 5.6.2020
Dátum zverejnenia 16.6.2020
Dátum účinnosti 17.6.2020
Uzatvoril Miroslav Mackanič
30.4.2020
Zriadenie vecného bremena na preložku STL plynovodu a pripojovacieho plynovodu pre OSCR Hervartov
SPP - distribúcia, a.s.
Detail zmluvy 1398/19/SPPD/CEZ-VB
Číslo 1398/19/SPPD/CEZ-VB
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 SPP - distribúcia, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 35910739
Názov Zmluva o zriadení vecného bremena
Predmet Zriadenie vecného bremena na preložku STL plynovodu a pripojovacieho plynovodu pre OSCR Hervartov
Dátum uzavretia 27.4.2020
Dátum zverejnenia 30.4.2020
Dátum účinnosti 19.5.2020
Uzatvoril Miroslav Mackanič
24.4.2020
Nábytok pre MŠ
TRUDON, s.r.o.
Detail zmluvy 2020/04/01
Číslo 2020/04/01
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 TRUDON, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 31698638
Názov Kúpna zmluva
Predmet Nábytok pre MŠ
Cena 6 775,20 EUR s DPH
Dátum uzavretia 23.4.2020
Dátum zverejnenia 24.4.2020
Dátum účinnosti 24.4.2020
Dátum ukončenia 31.12.2030
Uzatvoril Miroslav Mackanič
7.4.2020
Dotácia pre DHZ na bežné výdavky
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Detail zmluvy 1420 185
Číslo 1420 185
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Zmluvná strana 2 IČO 00177474
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie
Predmet Dotácia pre DHZ na bežné výdavky
Cena 1 400,00 EUR
Dátum uzavretia 27.3.2020
Dátum zverejnenia 7.4.2020
Dátum účinnosti 8.4.2020
Uzatvoril Miroslav Mackanič
26.3.2020
Pripojenie odberného miesta späť na ZS
innogy Slovensko s.r.o.
Detail zmluvy Innogy 112
Číslo Innogy 112
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 innogy Slovensko s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 44291809
Názov Zmluva o združenej dodávke plynu
Predmet Pripojenie odberného miesta späť na ZS
Cena 50,00 EUR s DPH mesačne
Dátum uzavretia 20.3.2020
Dátum zverejnenia 26.3.2020
Dátum účinnosti 1.4.2020
Uzatvoril Miroslav Mackanič
7.2.2020
Osobitné podmienky plnenia zmluvy (sociálny aspekt)
MJM Group s.r.o.
Detail zmluvy 2020/02/1
Číslo 2020/02/1
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 MJM Group s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 45541558
Názov Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 6.2.2020
Predmet Osobitné podmienky plnenia zmluvy (sociálny aspekt)
Dátum zverejnenia 7.2.2020
Dátum účinnosti 8.2.2020
Uzatvoril Miroslav Mackanič
7.2.2020
Odkladacia podmienka nadobudnutia účinnosti
Jozef Kniš
Detail zmluvy 2020/02/2
Číslo 2020/02/2
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Jozef Kniš
Zmluvná strana 2 IČO 41554931
Názov Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
Predmet Odkladacia podmienka nadobudnutia účinnosti
Dátum zverejnenia 7.2.2020
Dátum účinnosti 7.2.2020
Uzatvoril Miroslav Mackanič
7.2.2020
Elektroinštalačné a stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia kultúrno-správnej budovy v obci Hervartov"
Jozef Kniš
Detail zmluvy 2020/02/2
Číslo 2020/02/2
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Jozef Kniš
Názov Zmluva o 41554931dielo
Predmet Elektroinštalačné a stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia kultúrno-správnej budovy v obci Hervartov"
Cena 17 740,49 EUR s DPH
Dátum uzavretia 7.2.2020
Dátum zverejnenia 7.2.2020
Dátum účinnosti 8.2.2020
Uzatvoril Miroslav Mackanič
7.2.2020
Predmet kúpy: Informačný kiosk, Informačný software pre kiosk, Exteriérová reliéfna ručne maľovaná mapa, Projekčný systém
MJM Group s.r.o.
Detail zmluvy 2020/02/1
Číslo 2020/02/1
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 MJM Group s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 45541558
Názov Kúpna zmluva
Predmet Predmet kúpy: Informačný kiosk, Informačný software pre kiosk, Exteriérová reliéfna ručne maľovaná mapa, Projekčný systém
Cena 6 790,00 EUR s DPH
Dátum uzavretia 6.2.2020
Dátum zverejnenia 7.2.2020
Dátum účinnosti 8.2.2020
Uzatvoril Miroslav Mackanič
3.2.2020
Služby pevnej siete - OSCR
Slovak Telekom, a. s.
Detail zmluvy 9924071159
Číslo 9924071159
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Slovak Telekom, a. s.
Zmluvná strana 2 IČO 35763469
Názov Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
Predmet Služby pevnej siete - OSCR
Cena 14,00 EUR s DPH/mesačne
Dátum uzavretia 28.1.2020
Dátum zverejnenia 3.2.2020
Dátum účinnosti 4.2.2020
Uzatvoril Miroslav Mackanič
3.2.2020
Služby pevnej siete - ZŠ
Slovak Telekom, a. s.
Detail zmluvy 2028970221
Číslo 2028970221
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Slovak Telekom, a. s.
Zmluvná strana 2 IČO 35763469
Názov Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
Predmet Služby pevnej siete - ZŠ
Cena 14,00 EUR s DPH/mesačne
Dátum uzavretia 28.1.2020
Dátum zverejnenia 3.2.2020
Dátum účinnosti 4.2.2020
Uzatvoril Miroslav Mackanič
3.2.2020
Služby pevnej siete - OcÚ
Slovak Telekom, a. s.
Detail zmluvy 9924071230
Číslo 9924071230
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Slovak Telekom, a. s.
Zmluvná strana 2 IČO 35763469
Názov Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Balík služieb
Predmet Služby pevnej siete - OcÚ
Cena 14,00 EUR s DPH/mesačne
Dátum uzavretia 28.1.2020
Dátum zverejnenia 3.2.2020
Dátum účinnosti 4.2.2020
Uzatvoril Miroslav Mackanič
9.1.2020
Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív ....
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Detail zmluvy 2020/10/01
Číslo 2020/10/01
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Zmluvná strana 2 IČO 00151742
Názov Zmluva o návratnej finančnej výpomoci č. 2020/128/1821
Predmet Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív ....
Cena 9 647,00 EUR
Dátum uzavretia 1.10.2020
Dátum zverejnenia 9.1.2020
Dátum účinnosti 12.10.2020
Dátum ukončenia 31.10.2030
Uzatvoril Miroslav Mackanič
20.12.2019
Predmetom tejto dohody je aktivácia plnoletých členov domácnosti, ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie ...
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Detail zmluvy 19/34/012/180
Číslo 19/34/012/180
Zmluvná strana 1 Obec Hervartov
Zmluvná strana 1 IČO 00322032
Zmluvná strana 2 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda č. 19/34/012/180 uzatvotená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. bod 6 zákona č. 417/2013 z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predmet Predmetom tejto dohody je aktivácia plnoletých členov domácnosti, ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie ...
Dátum uzavretia 19.12.2019
Dátum zverejnenia 20.12.2019
Dátum účinnosti 23.12.2019
Uzatvoril Miroslav Mackanič
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Hervartov je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 08:00-16:00
  • Ut: 08:00-16:00
  • St: 08:00-16:00
  • Št: 08:00-16:00
  • Pi: 08:00-16:00